Изборът на взаимен фонд се оказва една от най-трудните задачи пред всеки инвеститор. Най-напред той трябва да е наясно с това какъв риск е готов да поеме, тъй като по-висок риск освен че означава по-висока очаквана доходност, може да доведе и до загуба на част от средствата за даден период  от време.

Важно е да се знае, че рискът и доходността винаги са в права зависимост – колкото по-висок риск се поема с инвестицията, толкова по-висока доходност може да получи инвеститорът. Българският инвеститор вече има богат избор къде и как да инвестира средствата си. Договорните фондове са алтернатива на депозитите, както за индивидуални, така и за корпоративни клиенти. Характерно за инвестициите в договорните фондове е високата степен на сигурност съчетана с възможността за реализиране на по-добра доходност. Инвестицията в договорен фонд не е обвързана със срокове в сравнение с тази при депозитите. Управляващото дружество обявява НСА (Нетна стойност на активите) за дял. НСА за дял е цената на един дял от фонда. Клиентите имат ежедневен достъп до средствата си и възможност да реализират доходността към момента на обратното изкупуване. Реализираният доход от покупко-продажба на дялове на договорните фондове е необлагаем по българското законодателство, както за физическите, така и за юридическите лица.

Продуктовият микс от взаимни фондове дава възможност на клиента да инвестира в определена валута, сектор или пазарен регион. Да избере каква сума да бъде инвестирана в конкретен момент, така че това да съответства на неговите възможности. Взаимните фондове са инвестиционна алтернатива с дългосрочен характер, като натрупаната доходност към момента на изтегляне на средствата е включена в цената на фонда. Разходите за управление при взаимен фонд се разпределят между всички инвеститори на фонда, пропорционално на тяхното участие, което позволява реализиране на икономия от мащаба в сравнение със самостоятелното инвестиране.