– Г-жо Петрова, в края на миналата година Комисия за финансов надзор (КФН) одобри новия продукт на „Конкорд Асет Мениджмънт“ ОтЛИЧЕН Финансов План. Какво е новото, което внасяте на българския инвестиционен пазар с него?

Продуктът „ОтЛИЧЕН Финансов План“ (ОФП) представлява индивидуална схема за инвестиране в договорни фондове, организирани и управлявани от  Конкорд Асет Мениджмънт“, която е съобразена с предпочитанията на всеки отделен инвеститор и дава възможност да се записват периодично дялове от избран фонд, на определена дата от месеца,, за предварително посочена от инвеститора сума.

Цялото интервю можете да прочетете тукhttps://money.bg/macro/kakvo-predlagat-novite-fondove-na-konkord-aset-menidzhmant.html