Конкорд Асет Мениджмънт е най-голямото небанково управляващо дружество в България по размер на управляваните активи във взаимни фондове. Компанията търси да назначи отговорен, компетентен и мотивиран служител на позиция:

Вашите задължения ще включват:

 • Обработка на първични финансово-счетоводни документи;
 • Плащане на фактури, както и закриване на салда;
 • Текущо следене на движенията по счетоводните сметки;
 • Извършване на преводи за закупуването на финансови активи, както и осчетоводяването на сделките.
 • Изготвяне на текущи и периодични справки, изискани от управителния орган;
 • Изготвяне на месечни, тримесечни и шестмесечни отчети.
 • Участие в междинно и годишно приключване;
 • Подпомагане дейостта на главния счетоводител;

От Вас очакваме:

 • Висше икономическо образоване (специалност ,,Счетоводство‘‘ ще се счита за предимство);
 • Познания по МСФО и МСС;
 • Познания в българското данъчно законодателство;
 • Добро ниво на владеене на MS Excel;
 • Инициативност и способност за приоритизиране на ежедневните задачи;
 • Стремеж към развиване и поддържане на професионалните компретенции;
 • Работата с Eurosys ще се счита за предимство;
 • Способност за усвояване на нови неща и инициативност;
 • Добро ниво на владеене на английски език

Нашето предложение:

 • Възможност за професионално и кариерно развитие;
 • Непрестанно усъвършенстване и придобиване на нови знания и умения;
 • Конкурентно възнаграждение и допълнително здравно осигуряване;

Ако описаното по–горе Ви е заинтригувало, моля изпратете автобиография с актуална снимка, не по-късно от 21.07.2024г. на e-mail: i.georgieva@concord-am.bg

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатите по тази обява се съгласяват доброволно да предоставят своите лични данни на УД ,,Конкорд Асет Мениджмънт‘‘ АД само за целите на подбор и избор на нови служители.

УД ,,Конкорд Асет Мениджмънт‘‘ АД гарантира, че така предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани при строго спазване правилата за сигурност на информацията и няма да бъдат предоставяни на други администратори или обработващи данни.