Класацията на MoitePari.bg на взаимните фондове на българския пазар за 2020 година, обхващаща доходността за последните три години, два от фондовете на Конкорд Асет Мениджмънт АД заемат челни позиции:

  • Конкорд Фонд 1 – Акции и Облигации е на първо място в категория “Смесени-балансирани фондове”
  • Конкорд Фонд 3 – Сектор Недвижими Имоти е на второ място в категория “Фондове в акции”

Към класацията:
Класация на MoitePari.bg на взаимните фондове на българския пазар за 2020 година

Подробен анализ:
https://www.moitepari.bg/CustomDocuments/Klasacia-na-MoitePari-2020.pdf